Ondernemen

De WHOA-regeling

Failliet gaan is het laatste station van een bedrijf. Het is niet altijd alleen een zakelijke ramp, er kan ook privé een hoop leed achter schuilgaan voor de ondernemer. Gelukkig zijn er voor elke sector en voor elke ondernemer manieren om te voorkomen dat je failliet gaat. We geven je hier vier tips.

Maak gebruik van de WHOA-regeling

Het is sinds januari 2021 mogelijk om als ondernemer een faillissement te voorkomen door gebruik te maken van de WHOA-regeling. Dat is een speciale regeling die door de regering is bedacht om te voorkomen dat vrij gezonde bedrijven om kunnen vallen omdat ze opeens te maken krijgen met te veel schuldeisers. Een bedrijf dat voldoende omzet draait kan gebruikmaken van deze regeling en een akkoord sluiten met schuldenaren.

Nu was het al eerder mogelijk om zo’n akkoord te sluiten, maar als een schuldenaar dwars lag, was het alsnog over voor een bedrijf. Nu moeten alle schuldenaren zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt, als de rechter de uitspraak bindend maakt.

In het akkoord worden vaak afspraken gemaakt over bezuinigingen en reorganisaties binnen een bedrijf om het bedrijf zo gezond mogelijk te maken.

Beperk kosten die je niet nodig hebt op voorhand

Als je een goede omzet draait, maar intussen veel kosten maakt, is de kans groter dat je failliet kunt gaan als er even tegenwind is. Stel dat je bijvoorbeeld een pand huurt waar je werkt, maar jij of je werknemers, kunnen ook prima thuiswerken, dan is daar een hoop te halen. Je kunt bijvoorbeeld een bedrijf worden dat helemaal online opereert. Je kunt er ook voor kiezen te verhuizen naar een goedkoper pand buiten de stad.

Zorg dat je klanten je facturen betalen

Er zijn ook bedrijven die failliet gaan omdat ze inkomsten mislopen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als klanten niet op tijd de facturen betalen, maar jij intussen wel een paar schuldeisers op de stoep hebt staan die geld van jou willen zien dat je (nog) niet hebt.

Het is daarom belangrijk assertief te reageren op klanten die te laat betalen. Neem eerst persoonlijk contact op met de klanten en herinner ze aan de openstaande factuur. Voel je hier niet bezwaard over. Als de klant niet reageert, kun je ervoor kiezen een incassotraject te starten.

Vraag surseance van betaling aan

De rechter kan je ook de kans geven om je betalingen uit te stellen voor 1,5 jaar. Dat noemen we ook wel ‘surseance van betaling’. Dankzij deze regeling kun je langer zoeken naar een oplossing voor je schulden.

Similar Posts