Ondernemen

Wat houdt een WIA-Excedentverzekering in?

Als werkgever kun je te maken krijgen met arbeidsongeschikte medewerkers. Wanneer een van jouw medewerkers arbeidsongeschikt raakt, heeft dat veel invloed op het inkomen van je onderneming. Om een deel van deze inkomensterugval op te vangen, is er de WIA-Excedentverzekering tot aan WIA-loongrens. Met deze WIA-verzekering ontvangt jouw arbeidsongeschikte medewerker een inkomensaanvulling. Deze verzekering geeft een aanvulling van 5%, 10%, 15% of 20% van het laatst verdiende loon tot het maximum WIA-loon. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Meer weten over WIA-verzekeringen? lees dan mee!

Waarom een WIA-verzekering afsluiten?

Als organisatie wil jij jouw medewerkers natuurlijk beschermen tegen inkomensterugval bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Met een WIA-verzekering toon je goed werkgeverschap. Is jouw medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult onze meest complete WIA-verzekering het inkomen gegarandeerd aan tot minimaal 70% van het laatstverdiende salaris. Deze zekerheid geldt voor jaarsalarissen tot maar liefst € 100.000,-.

Welke WIA-verzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende collectieve WIA-verzekeringen. De drie meest voorkomende zijn de: WIA-aanvullings­verzekering onder 35 procent, WGA-GATverzekering plus en de WIA-aanvullings­verzekering boven de WIA-loongrens

 

  1. WIA-aanvullings­verzekering onder 35 procent. Deze verzekering is gericht op werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn en dus geen WIA-uitkering ontvangen. De tijdelijke aanvulling bestaat dan uit een deel van het laatstverdiende loon. Dit heet ook wel een WIA-bodem­verzekering.

 

  1.  WGA-gat­verzekering plus. Deze verzekering geeft je werknemers de zekerheid van een inkomen van 70 procent van het laatstverdiende loon (tot de WIA-loongrens) tot aan de AOW-leeftijd (met een maximum van 67 of 70 jaar).

 

  1. WIA-aanvullings­verzekering boven de WIA-loongrens. Hiermee zorg je voor een vaste inkomensaanvulling van het loon boven de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd (met een maximum van 67 of 70 jaar). De WIA-loongrens is het maximale loon waarop het UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen baseert. Een andere naam voor deze verzekering is de WIA-excedent­verzekering.

Wat kost een WIA-verzekering?

De premie hangt af van de verzekering en opties die je kiest, de sector van je bedrijf en de opbouw van je personeelsbestand. De premies gaan als kosten ten laste van de winst. Eventuele uitkeringen aan medewerkers zijn belast. Je kunt de premie zelf betalen en daarmee een goede secundaire arbeidsvoorwaarde bieden. Maar je kunt deze WIA-verzekering ook in overleg met je medewerkers afsluiten en dan de premie (deels) inhouden op het brutosalaris.

 

Kortom, voordat je een WIA-verzekering afsluit, moet je rekening houden met de situatie waarin jouw medewerker zich bevindt én in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is.

Similar Posts