Ondernemen Trends Weetjes ZZP

Tips voor de voorbereiding van een bouwterrein

De voorbereiding van de bouwplaats is essentieel voor de succesvolle voltooiing van een project. In dit artikel bekijken we de verschillende stappen die van belang zijn bij het voorbereiden van een bouwterrein voor constructie. Wanneer er rekening wordt gehouden met een aantal factoren zoals die hier beschreven zijn. kan de constructie met een goede fundering van start. 

On-site vereisten 

Wanneer we het hebben over on-site vereisten, dan spreken we over de aspecten die van belang zijn om de levering van apparatuur en de uitvoering van het project in goede orde te leiden. Zorg dat je de volgende aspecten in kaart brengt: 

 

  • Toegang tot het terrein

Hoe komt je team en de apparatuur ter plaatse op het bouwterrein? Besteed extra aandacht aan de locatie van de apparatuur, waar omringende infrastructuur zoals hoogspanningskabels zich bevinden en hoe je alle leveringen zult verrichten.

 

  • Beveiliging

Moet je rekening houden met mogelijke beveiligingsgevaren? Maak ruimte voor risicobeoordelingen en managers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheidsprotocollen, zodat alle betrokkenen worden beschermd en ervoor zorgen dat het project van het begin tot eind vlot verloopt.

 

  • Timing

Heb je een aangewezen team dat verantwoordelijk is voor elke fase van de voorbereiding van het terrein? Zorg ervoor dat je dat hun tijd efficiënt weet te gebruiken door een heldere planning te organiseren.

Het terrein bouwrijp maken 

Voor voorbereiding van het terrein kunnen we onderscheid maken met behulp van drie categorieën:

 

Ten eerste moet er rekening gehouden worden met het bodemkundig en geotechnisch rapport. Dit heeft als doel om het terrein bouwrijp te maken en feitelijke toestand van de bouwlocatie in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen en plannen van het ontwerp- en bouwteam.

 

Vervolgens moet het terrein worden geruimd en uitgegraven. Het verwijderen van vegetatie en uitgraven is het verwijderen van grond om plaats te maken voor funderingen.

 

Daarna wordt overgaat op de de nivellering van de grond, wat ervoor zorgt dat het water van de geplande structuur wordt weggeleid, zodat het goed kan afvloeien. 

De benodigde werkmiddelen en installaties 

Het zal heel goed mogelijk zijn dat bij de voorbereiding van het terrein zwaar materieel benodigd is of  er bepaalde apparatuur moet worden geïnstalleerd met slimme modules zoals skids van Klip BV. Dit zijn ook wel processystemen, -apparaten of -modules die op een machineframe worden gemonteerd.

Denk hierbij aan onder meer pompen, leidingen en warmtewisselaars, maar ook om complete installaties te voorzien van regel- en meettechniek. Een skid kan heel anders te werk gaan, wat volledig afhangt van de functie en het doel van het eindproces. Wat betreft de voorbereiding van een bouwterrein, kunnen skids helpen bij de installatie van ondergrondse pijpleidingen die verschillende substanties moeten transporteren, zoals water, oliën, chemicaliën of andere mineralen. 

Similar Posts