Business Financieel Ondernemen Trends Weetjes

Gaat er een werknemer ziek uit dienst? Raadpleeg de experts van Xs2more

Staat u aan het hoofd van een organisatie en treedt er een werknemer ziek uit dienst? U betaalt de ziektewetuitkering als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent. Ook bent u tot uiterlijk 104 weken verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-werknemer. Er is een groot aantal regels en wetten waar u zich in deze periode aan dient te houden en die pas achteraf door het UWV worden getoetst. Om hoge extra kosten te voorkomen, zijn goede begeleiding en het op de juiste wijze vastleggen van een dossier van groot belang. Als u eigenrisicodrager voor de ziektewet bent, kunt u zich laten begeleiden door de arbeidsdeskundigen van Xs2more. Ook helpen zij uw voormalig werknemer om passend werk te vinden, zodat u aanzienlijk op uitkeringskosten kunt besparen. 

 

Schadelastbeheersing

De kans is groot dat u als werkgever niet de juiste mensen in dienst hebt of zelf over de expertise beschikt om een dossier vast te leggen en de juiste begeleiding te bieden. Xs2more is expert op het gebied van het uitvoeren van de Ziektewet voor de eigenrisicodrager, re-integratie bij arbeidsongeschiktheid en het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid. U hoeft er als werkgever dus niet alleen voor te staan. De experts kunnen u precies uitleggen wat uw verplichtingen inhouden en kunnen toelichten hoe u die zelf kunt uitvoeren. Waar u dat wenst, nemen zij de begeleiding en beoordeling van u over. De dienstverlening van Xs2more betekent maatwerk voor u en uw (ex)-werknemer. Uiteraard is er alle aandacht voor uw belang om de kosten beheersbaar te maken en te houden.

 

Instroom in de Ziektewet is niet altijd is te voorkomen en daarom is het van belang om de kosten daarvan beheersbaar te maken. Zodra er vanuit uw organisatie een arbeidsongeschikte medewerker in de Ziektewet terecht komt, is het belangrijk dat de medewerker de juiste begeleiding bij de eerste spoor re-integratie of tweede spoor re-integratie krijgt. De experts van Xs2more zorgen voor de juiste begeleiding die tot de schadelastbeheersing leidt. 

 

Goede kans op ander werk

Bij de begeleiding van de re-integratie is het essentieel om de gegevens in een dossier vast te leggen dat uitstekend is opgebouwd. De inspanningen die voor de re-integratie worden verricht dienen – net als de beoordelingen – begrijpelijk, inzichtelijk en logisch te zijn. Dat geldt voor zowel de tweede spoor re-integratie als de eerste spoor re-integratie. Begeleiding van het re-integratiebureau in Amsterdam of een andere stad van Xs2more garandeert een minimale schadelast. Bovendien krijgt uw (ex)-werknemer de grootste kans op een snel herstel van de gezondheid bij een goede kans op ander werk. Vanzelfsprekend is dat uw beste kans op vermindering van de schadelast.   

Similar Posts