Trends Weetjes

Bij Road2School werkt elk kind op zijn niveau aan zijn ontwikkeling

Zoekt u een kinderopvang waar veel aandacht is voor voorschoolse vaardigheden? Of heeft u een voor- of naschoolse opvang nodig voor uw kind in de basisschoolleeftijd? De kinderdagverblijfgroep, peutergroep en BSO van Road2School zijn dan een vertrouwde plek waar uw kind van harte welkom is. Ook tijdens vakanties kunt u uw kind naar de buitenschoolse opvang brengen.

 

Volop uitdaging bij Road2School

 

Bij Road2School gaan de kleintjes tussen nul en drie jaar naar baby- en dreumesgroep De Rups. In de leeftijd tussen de twee en vijf jaar gaat uw zoon of dochter naar De Vlinder. Elke groep heeft plaats voor maximaal twaalf kindjes, die vallen onder een team van twee tot drie goed opgeleide, enthousiaste pedagogisch medewerkers. Via het VVE-programma Speelplezier doen de kinderen mee aan activiteiten die taal, cognitie en samenspel stimuleren. Ook voorlezen, het uitvoeren van werkjes en zingen prikkelen de luistervaardigheid, het begrip en de spraak.

 

Een leuke en leerzame tijd bij de BSO Den Haag

 

De Uil is de groep waar kinderen welkom zijn tussen de vier en dertien jaar. Hier kan uw kind voor schooltijd, na school en in de vakanties terecht. Bij deze VSO en BSO Den Haag  kan uw kind niet alleen vrij spelen en aan activiteiten meedoen, maar ook huiswerkbegeleiding krijgen. Uw kind kan bijvoorbeeld leren hoe het zijn huiswerk moet aanpakken en kan leren voor een toets. Ook als uw zoon of dochter overhoord wil worden, dan is er passende begeleiding van Road2School. De gezamenlijke activiteiten richten zich vaak op bewegen, zodat uw kind zich kan uitleven met beweegspellen, dans en sport.

 

Alle groepen van Road2School zijn klein, zodat er genoeg aandacht is voor uw kind. De medewerkers benaderen de kinderen positief, zodat ze zich veilig voelen en zich sneller kunnen ontwikkelen. Het beloningssysteem dat het team hanteert, stimuleert ten slotte positief gedrag en het helpen van anderen!

 

Similar Posts