Ondernemen Trends Weetjes

BHV-tips om voorbereid te zijn op noodgevallen

Voorbereid zijn op noodsituaties op de werkvloer is essentieel om de impact van potentiële crisissituaties te verlagen. Om de veiligheid in het werkveld te waarborgen en potentiële gevaren tot een minimum te beperken, moeten werknemers leren hoe ze met een bepaalde noodsituatie moeten omgaan. Het is een hard feit dat noodsituaties op elk moment kunnen komen voorkomen en zowel werknemers als het management moeten daarop voorbereid zijn. Door de adviezen in dit artikel op te volgen, kun je als organisatie levens en eigendommen beschermen.

In kaart brengen van potentiële noodscenario’s 

Zorg er in de eerste plaats voor dat de BHV-ers, de medewerkere die zich richten op de bedrijfshulpverlening, volledig op de hoogte zijn van mogelijke rampen en crisissituaties. Daarom is het belangrijk probleemsituaties waarmee jouw onderneming te maken kan krijgen, in kaart te brengen. Deze scenario’s omvatten uiteenlopende noodscenario’s, waaronder het instorten van gebouwen, bommeldingen, brandgevaren of geweld op de werkplek. Wanneer er een duidelijker inzicht is in de noodsituatie, is het gemakkelijker te beslissen hoe het best kan worden gereageerd om de veiligheid te bewaken. 

Medewerkers vertrouwd maken met veiligheidsprocedures 

Als er eenmaal een noodplan is ontwikkeld op basis van mogelijke noodsituaties, moeten alle BHV-ers op de hoogte zijn van de mogelijke noodsituaties die zich op de werkplek kunnen voordoen en de veiligheidsprocedures die daarbij horen. Dit omvat procedures met betrekking tot noodstops, de activering van het alarm, adequate communicatienormen en vormen van zelfbescherming.

Gebruik van passende communicatiemiddelen 

In de meeste noodsituaties is communicatie hét middel voor de bescherming van personen en goederen. Daarom is het belangrijk de juiste instrumenten te gebruiken om de communicatie te optimaliseren. Een goede oplossing om de communicatie te bevorderen tussen bedrijfshulpverleners, is door ze uit te rusten met een speciale BHV smartphone app. Een BHV-app combineert verschillende BHV- en veiligheidsfuncties op één smartphone, zoals een oproepsysteem BHV en aanwezigheidslijsten op basis van GPS, waardoor hulpverleningsorganisaties de schade beter kunnen beperken en de veiligheid kunnen verbeteren. 

Kortom, een BHV app zorgt voor snelle communicatie tussen BHV’ers en stelt hen in staat om te bepalen welke hulpverleners zich in een bepaald deel van het gebouw bevinden gebieden, zodat de dichtstbijzijnde reddingswerkers direct naar de plaats van het incident kunnen gaan. Dankzij de BHV-app zijn eerstehulpverleners altijd op de hoogte van de situatie en kunnen valse alarmen worden voorkomen.

Regelmatige BHV-trainingen organiseren

Onthoud dat noodprocedures moeten worden herzien om een optimaal noodplan te handhaven. Het is belangrijk dat het personeel regelmatig wordt bijgeschoold over hoe het correct moet handelen in verschillende noodsituaties. Overweeg praktijkoefeningen waarin mogelijke noodsituaties worden gesimuleerd, om de belangrijkste veiligheidsinformatie eigen te maken. 

Similar Posts