Business Ondernemen Trends Weetjes

Apple mail privacy protection; een vloek voor e-mailmarketing

Privacy is belangrijker aan het worden. Ook Apple timmert hard aan de weg om de privacy
van zijn gebruikers te beschermen. Na het invoeren van de third party cookies bij de iOS14
update is adverteren op Facebook al een grote uitdaging. Een nieuwe update bij iOS15 gaat
e-mailmarketing niet makkelijker maken.

Maar welke uitdaging geeft deze update? En hoe moet je hiermee omgaan? Je wilt immers
succes uit jouw marketingwerkzaamheden halen. In dit artikel nemen wij met je door hoe je
hiermee moet omgaan.

Wat is het?

Apple Mail Privacy Protection behoort tot de update van iOS15. Alle data en gegevens van
de gebruikers worden met deze update beter beschermd. Apple Mail Privacy Protection stelt
aan de gebruiker de vraag of zij hun gegevens willen beschermen of niet. Kiest de gebruiker
om zijn gegevens te beschermen? Dan laad Apple eerst alle elementen van de e-mail in op
de eigen server.

Dit betekent dus dat de mail eerst wordt geopend op de eigen server en je kunt dus niet zien
of de gebruiker de mail heeft geopend of niet. Want Apple opent altijd de mail, wanneer de
gebruiker ervoor heeft gekozen zijn gegevens te beschermen.

De gevolgen voor jouw e-mailmarketing campagne

De gevolgen voor jouw e-mailmarketing campagne worden nu ook vast al wel duidelijk. Het
openingspercentage bij Applegebruiker is niet meer betrouwbaar. En dit is een KPI waar je
vaak als eerste naar kijkt.

Het openingspercentage wordt berekend met een stukje code, een pixel. Hiermee wordt
gemeten of de e-mail wordt geopend, maar geeft ook informatie over het IP-adres, het
besturingsysteem en locatie.

Maar niet alleen het openingspercentage wordt beïnvloed. Er zijn ook gevolgen voor
realtime content. Realtime content zijn de elementen die worden vertoond op basis van
bepaalde data. Denk hierbij aan een countdown klok. Dit wordt niet aangepast op de data
van de daadwerkelijke gebruiker. Dit wordt eerst gecachet door Apple.

De impact op jouw e-mailmarketingcampagnes

De impact op jouw e-mailmarketingcampagne gaat groot zijn, wanneer je veel
Apple-gebruikers hebt. Uiteraard zijn er ook mensen die gebruik maken van andere
besturingssystemen zoals Windows en Android. Het openingspercentage wordt bij hen niet
beïnvloed. Overigens zijn er natuurlijk ook gebruikers met Apple die de update niet direct
downloaden of geen gebruik maken van Apple Mail Privacy Protection ondanks de update.

Het is belangrijk dat je checkt hoeveel Apple-gebruikers in jouw e-mailcampagne zitten. Is
het een klein aantal? Dan worden jouw KPI’s minder beïnvloed. Zijn dit er veel? Dan is de
impact natuurlijk groter. Het is belangrijk dat je dan ook jouw klantreis nagaat. Wat is een
grote trigger om de mail te openen?

Bekijk ook je huidige KPI’s nog een keer. Wat kun je nog wel goed meten? Is het
openingspercentage nog steeds belangrijk nu? Je kunt natuurlijk nog steeds zien of iemand
converteert naar aanleiding van jouw e-mail. Resultaten blijven toch zichtbaar op een
bepaalde manier.

Zorg ervoor dat je voor jezelf zichtbaar maakt en goed meet of jouw online marketing ook op
het gebied van e-mail nog steeds succesvol is. Zo weet je zeker dat je goed bezig bent.

Similar Posts