Business Financieel Ondernemen Trends Weetjes

Wat moet je weten over gerechtelijke incasso?

Het Nederlandse rechtssysteem is een complex beest. Als je betrokken bent geweest bij een rechtszaak, hoe klein of onbeduidend ook, ben je het woord ‘oordeel’ wel eens tegengekomen. Wat betekent het en waarom zou je je druk moeten maken over oordelen? Dat is omdat vonnissen worden gebruikt om de betaling van schulden af ​​te dwingen door een persoon, zoals een deurwaarder of een incassobureau.

De onbetaalde schuld moet opeisbaar, geldig en legaal zijn

De onbetaalde schuld moet opeisbaar, geldig en legaal zijn. De schuld moet verschuldigd zijn aan de schuldeiser en niet aan een andere schuldeiser. De rechtbanken kunnen de betaling van een schuld die door de oorspronkelijke kredietnemer aan een andere partij is overgedragen, niet afdwingen. Dit kan alleen als er toestemming is bij beide partijen. De schuld wordt nog steeds als wettelijk beschouwd zolang deze door jou persoonlijk is aangegaan en niet door je echtgeno(o)t(e) of zakenpartner. Sommige schulden zijn echter op bepaalde plaatsen niet afdwingbaar. Dit omvat loten, creditcard aankopen door minderjarigen, frauduleuze cheques en gokschulden van minderjarigen.

De schuld moet duidelijk zijn

Voordat een schuldenaar kan worden vervolgd wegens niet-betaling van een schuld, moet de schuld duidelijk zijn. De rechtbank neemt je zaak niet in behandeling als je geen bewijs hebt dat er een geldige en afdwingbare schuld is. Een geldige vordering moet opeisbaar zijn. Dit betekent dat je het geld schuldig bent omdat je een product of dienst hebt afgenomen en daar nu voor moet betalen. Het moet ook legaal zijn. Als een debiteur in gebreke blijft met zijn creditcard betaling nadat hij vanwege een economische neergang van zijn werk is ontslagen, maar later financieel weer op de been komt, dan zijn dit soort situaties geen reden voor een succesvolle rechtszaak tegen hem.

Een bevoegde persoon moet de dagvaarding uitbrengen

Een gemachtigde is een advocaat die door de rechtbank is gemachtigd om de dagvaarding uit te brengen, en die benoeming is opgenomen in een door de rechtbank bijgehouden register. De dagvaarding kan alleen worden uitgevaardigd als zowel jij als de schuldeiser, partij zijn in een procedure voor die rechtbank. In de meeste gevallen betekent dit dat er een procedure is gestart met betrekking tot de schuld. Er kunnen zich echter uitzonderlijke omstandigheden voordoen waarin het voor een schuldeiser passend zou zijn om eerdere tenuitvoerlegging maatregelen te verzoeken.

Similar Posts