Business Ondernemen Trends

Wacht niet langer en begin nu met beveiligen

Ben jij al bezig met informatiebeveiliging? Het is tegenwoordig belangrijker dan ooit om je gegevens goed te beveiligen. Met ISO 27001 zorg je ervoor dat het geheel van maatregelen, processen en procedures om een datalek of ongewenste toegang tot belangrijke informatie zoals persoonsgegevens, intellectueel eigendom, bedrijfsgevoelige informatie of informatie van klanten en relaties wordt geminimaliseerd.

Zorg voor een certificering

Jouw klanten of relaties verwachten in de huidige tijd dat je voorzichtig met de bedrijfsinformatie en persoonlijke gegevens omgaat. Met een ISO 27001 certificering maakt u aantoonbaar dat u een werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft. Bovendien geldt de certificering als een eis bij veel aanbestedingen. Indien je als organisatie je bedrijfsgegevens en de gegevens van je klanten, leveranciers of stakeholders niet beveiligd, dan kunnen de gevolgen groot zijn.

Betekenis iso 27001

De letterlijke betekenis van de ISO 27001 luidt als volgt:

 

  • ISO: International Organization for Standardization
  • 27001: aanduiding van de norm voor informatiebeveiliging

Begin met de eerste stap voor informatiebeveiliging

Zonder ISO 27001 audit is het niet mogelijk om de ISO 27001 certificering te verkrijgen. Het is dé manier om aan te tonen dat u een goed managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft. Tijdens de eerste audit controleert de auditor of het managementsysteem voldoet aan de norm. Het is belangrijk om daar de checklist op aan te passen, zodat u zich voorbereidt op de juiste situatie. De auditor beoordeelt niet of het systeem en de organisatie 100% veilig zijn, maar gaat na of de werkwijze op het gebied van informatiebeveiliging voldoet aan de ISO 27001 norm.

Hoe kan je een certificering behalen?

De eerste stap naar een certificering is om een een pre-audit te doen. Er wordt dan gekeken of je klaar bent voor de certificering. Na iedere pre-audit wordt een helder auditrapport opgeleverd, waarin op detailniveau wordt beschreven waar je mogelijk dus nog niet conform de ISO 27001 norm eisen werkt. Als je dit in orde maakt, is de eerste stap gezet om een ISO 27001 certificering te behalen.

Similar Posts