Ondernemen

Risico-inventarisatie in 5 stappen: makkelijk te verspreiden checklist

Voor het voorkomen van ongevallen op de werkvloer is het belangrijk dat je als werkgever een risico-inventarisatie uitvoert. Een risico-inventarisatie (ook wel RIE) is een overzicht van alle mogelijke risico’s binnen een bedrijf. Het is niet alleen belangrijk om werknemers te beschermen en hun veiligheid te waarborgen, maar daarnaast ben je als werkgever verplicht om deze inventarisatie uit te voeren. Het uitvoeren van een risico-inventarisatie is soms echter een tijdrovende klus. Daarom hebben wij een makkelijk te verspreiden checklist voor je samengesteld bestaande uit 5 stappen om het proces makkelijker te maken. In deze blog vertellen we je alle ins & outs over de risico-inventarisatie en hoe je deze uitvoert.

Stap 1: Identificeer de gevaren binnen de werkomgeving

De eerste stap naar het uitvoeren van een bedrijfsrisico inventarisatie is om de gevaren binnen de werkomgeving te identificeren. Dit gaat bijvoorbeeld om het werken op hoogte, werken met gevaarlijke stoffen of blootstelling aan lawaai. Loop door het bedrijf en identificeer alle potentiële risico’s. Noteer deze risico’s en zet ze in een tabel zodat je later eenvoudig terugvindt waar de gevaren zich bevinden.

Stap 2: Identificeer de risicofactoren van de gevaren

Nadat je de gevaren binnen de werkomgeving hebt geïdentificeerd, is het tijd om de risicofactoren te bepalen die bij deze gevaren horen. Bijvoorbeeld, bij het werken op hoogte zijn de risicofactoren een valgevaar of het gebruik van onveilige ladders. Schrijf deze risicofactoren op en noteer maatregelen die je neemt om deze gevaren te voorkomen en een veilige werkplek te creëren.

Stap 3: Prioriteer de risico’s

De volgende stap is om de risico’s te prioriteren. De risico’s die het grootste gevaar vormen en het vaakst voorkomen moeten als eerste aangepakt worden. Schrijf deze risico’s op volgorde van prioriteit op en noteer ook de maatregelen die nodig zijn om deze risico’s te voorkomen of beperken.

Stap 4: Implementeer de maatregelen

Nu is het tijd om de maatregelen die je voor elke risico hebt genoteerd, te implementeren. Het gaat bijvoorbeeld om het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen of het aanbieden van veiligheidstrainingen. Het is belangrijk om te zorgen dat deze maatregelen binnen de hele organisatie worden doorgevoerd.

Stap 5: Voer periodieke evaluaties uit

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie is niet slechts een eenmalige gebeurtenis. Risico’s binnen het bedrijf veranderen en nieuwe risico’s ontstaan. Voer daarom regelmatig evaluaties uit om te beoordelen of de maatregelen nog steeds toereikend zijn en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie is voor elke werkgever verplicht. Daarom hebben wij een checklist voor je samengesteld die bestaat uit 5 eenvoudige stappen die je volgt om het proces makkelijker te maken. Deze RI&E checklist kun je vervolgens gemakkelijk verspreiden zodat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van de stand van zaken. Het uitvoeren van een risico-inventarisatie is namelijk niet alleen belangrijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar bovenal om de veiligheid van je werknemers te waarborgen en ongevallen te voorkomen.

Similar Posts