Business Financieel Ondernemen

De meerwaarde van een arbodienst bij de Risico Inventarisatie & Evaluatie

De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) vormt het uitgangspunt voor een arbeidsomstandighedenbeleid dat optimaal functioneert. Deze wet verplicht alle Nederlandse werkgevers om een basiscontract met een arbodienst af te sluiten. Om je bedrijf gezond te houden en om te voorkomen dat je boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt, hoor je als werkgever te voldoen aan alle verplichtingen van deze wet. Het ondersteunen van werknemers en werkgevers bij het opstellen van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid behoort tot de kerntaken van een arbodienst. 

Daarnaast ben je bij een gecertificeerde arbodienst aan het juiste adres voor verzuimbegeleiding, proactief advies gericht op het voorkomen van verzuim, bewaking van de taken uit de Wet verbetering poortwachter, en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). 

Verplicht instrument 

Vanuit de Arbowet is het voor werkgevers verplicht om de Risico Inventarisatie & Evaluatie in te zetten als instrument. Het is een utopie dat alle risico’s op de werkvloer weggenomen kunnen worden. Als je op de hoogte bent van de risico’s die je werknemers lopen, kun je ze wel zoveel mogelijk proberen te verminderen en te beperken. Dit is feitelijk de basis voor een gedegen preventiebeleid. Daarom kun je door te starten met een RI&E de daad bij het woord voegen. Dit is verplicht voor elke ondernemer die werknemers in dienst heeft.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie dringt risico’s op de werkvloer terug door middel van: 

  • Inventarisatie: alle risico’s binnen jouw onderneming in één overzicht; 
  • Evaluatie: het sorteren van de risico’s met de belangrijkste risico’s bovenaan het overzicht; 
  • Plan van Aanpak: wie doet wat en wanneer? Hoe wordt dit bekostigd? 
  • Toetsen: je laat het Plan van Aanpak en de Risico Inventarisatie & Evaluatie toetsen; 
  • Actueel houden van de inventarisatie. 

Toetsen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie

Bij het opstellen en het uitvoeren van de Risico Inventarisatie & Evaluatie kun je als werkgever de expertise raadplegen van een gecertificeerde arbodienst. De RI&E bestaat uit een document dat de risico’s in kaart brengt en uit een lijst met oplossingen. Je kunt deze lijst laten opstellen door je preventiemedewerker op basis van het instrument dat op de website rie.nl is te selecteren. Eventueel kun je daarbij de hulp inschakelen van een hoger veiligheidskundige of een arbeidshygiënist. Het behoort ook tot de mogelijkheden om de complete inventarisatie aan de experts van een arbodienst over te laten. Tenslotte is het van belang om te weten dat de Risico Inventarisatie & Evaluatie – afhankelijk van de grootte van je organisatie – door een gecertificeerde arbodienst moet worden getoetst. Het raadplegen van een gecertificeerde arbodienst is dus hoe dan ook verstandig. 

Similar Posts