Business

Veilig werken op hoogte

Het werken op grote hoogte brengt de nodige risico’s met zich mee. In Europees verband bezien is het aantal bedrijfsongevallen in Nederland erg laag. De tendens is dat dit aantal stabiel blijft. Logischerwijs is ieder arbeidsongeval er een teveel. In Nederland doen zich op jaarbasis circa 200.000 bedrijfsongevallen voor. De helft van de ongevallen levert een verzuim op van langer dan 4 dagen. Gelukkig is het aantal dodelijke ongevallen hier het laagst van Europa. Om de week doet zich een dodelijk bedrijfsongeval voor. Preventie en een grondige aanpak van veiligheidsvoorzieningen kan helpen deze cijfers te reduceren.

Risicoanalyse

Het blijkt dat een grondige analyses van de risico’s, zoals ook is voorgeschreven in de Arbowetgeving, een uitstekend middel is om de risico’s te verminderen. Met maatregelen kan worden geanticipeerd op het voorkomen van ongevallen. Helaas is werken op grote hoogte vaak een aanleiding voor ernstige ongevallen. De risico-analyse leidt in de regel tot een aantal voorzorgsmaatregelen die genomen moet worden. Dit gaat van organisatie van het werk tot persoonlijk beschermingsmaatregelen. Een heel scala aan producten kan daarbij helpen. Een bedrijf als Safety One Solutions kan daarbij meer dan uitstekend adviseren.

Welke middelen en methodes zijn er zoal?

Het allerbelangrijkst is te onderkennen dat de mens de grootste factor is bij het voorkomen van ongevallen. Organisatie is bij het werk op hoogte de meest eenvoudige preventiemethode. Wat betekent dit concreet: werklieden waarschuwen elkaar, helpen elkaar en delen hun kennis over de situatie. Daarbij horen ook maatregelen als het aanbrengen van looppaden en hekken, het op de juiste manier monteren van dit soort zaken en het correcte gebruik (en montage) van steigers, ladders en bouwliften.

Persoonlijke beveiligingsmiddelen

Als laatste redmiddel om een val te voorkomen dienen de persoonlijke beveiligingsmiddelen. Een heel groot assortiment vind je bij Valbeveiligingsshop. De zaken die iedereen wel kent zijn natuurlijk helmen, harnassen en diverse lijnen. Ook verlichting vind je terug in het assortiment. Het is goed om te weten dat lang niet alle producten universeel inzetbaar zijn. Voor verschillende soorten werkzaamheden, maar vooral voor verschillende ruimtes, zijn andere materialen nodig. Dat heeft ook te maken met het doel om de persoonlijke beveiligingsmiddelen zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie waarin ze gebruikt worden. Werklieden vinden het verschrikkelijk als ze in hun beweging beperkt worden. Dat leidt soms tot het niet of verkeerd gebruiken van de middelen, wat tot onnodige risico’s leidt.

Similar Posts